E que se fai cos restos de poda?

E que se fai cos restos de poda? Nunca tirar os ao lixo! Son un abono fabuloso e deberían ir ao compostero.

Para acelerar o seu decomposición débese triturar. E para iso, por exemplo, podes facerche cunha trituradora como está. Atópala aqui en ADOA. Unha vez triturado as ramas podes utilizalos para compostar como dixen, pero tamén para botar unha capa de 5 cm nos parterres – suprimen malas herbas e serven de abono, ou cubrir un carreiro polo teu xardín – un delicioso acolchado e unha nova sensación de pisar a terra. As ramas han creciedo no teu xardín, e non deben saír de o!